38 turdagi davlat xizmatlarini YAIDXPda elektron raqamli imzo bilan tasdiqlash talab etilmaydi

Qurilish Vazirligi > Yangiliklar > Qurilish qonunchiligidagi yangiliklar > 38 turdagi davlat xizmatlarini YAIDXPda elektron raqamli imzo bilan tasdiqlash talab etilmaydi
Apr 21, 2022 Posted by: tested Qurilish qonunchiligidagi yangiliklar

⚡️Farmon bilan tasdiqlangan ro‘yxatga ko‘ra, 2022 yil 1 iyundan 38 turdagi davlat xizmatlarini YAIDXPda elektron raqamli imzo bilan tasdiqlash talab etilmaydi