info@mc.uz
• Ishonch telefoni: 1298 •
QURILISH SOHASIDA LITSENZIYALASHTIRISH

Amudaryo tumani

Дорман Офй Тор ёп МФЙ
Кораман ОФй Намуна МФЙ
Бозсалма ОФЙ Ок Олтин ОФЙ
Амир Тимур ОФЙ Тошёп ОФЙ
Назархан ОФЙ Тулкин ОФЙ
Босув ОФЙ Холимбек ОФЙ
Чайкол ОФЙ Аёкчи МФЙ
Бобур ОФЙ Кизил чоли МФЙ
Жумуровул ОФЙ Узбекистон МФЙ
Жумуртау ШФЙ Куйиккопир ОФЙ
Кумёп МФЙ Бозёб ОФЙ
Кангли ОФЙ Бештом МФЙ
Уйшин МФЙ Чордара МФЙ
Кипчок ШФЙ Навоий МФЙ
Дарё буйи МФЙ Бустон МФЙ
Кипчок ОФЙ Ойбек МФЙ
Бешовул МФЙ Гулзор МФЙ
Киличбой ОФЙ Олмазор МФЙ
Хизир ели  МФЙ Беруний МФЙ
Тошкалъа МФЙ Фаровон МФЙ
Юкори Кишлок МФЙ Янгиобод МФЙ
Боғ МФЙ Дўстлик МФЙ
Орта калъа ОФЙ Бойовул МФЙ
Арна Буйи МФЙ Дурунки МФЙ
Хитой ОФЙ