Na'munaviy loyihalar

Qurilish Vazirligi > Na’munaviy loyihalar

Yakka tartibdagi uy-joy uchun 3-xonali xonadonning na’munaviy loyiha taklifi (ТИП-001)

Yakka tartibdagi uy-joy uchun 3-xonali xonadonning na’munaviy loyiha taklifi (ТИП-002)

Yakka tartibdagi uy-joy uchun 3-xonali xonadonning na’munaviy loyiha taklifi (ТИП-003)

Yakka tartibdagi uy-joy uchun 4-xonali xonadonning na’munaviy loyiha taklifi (ТИП-004)

Yakka tartibdagi uy-joy uchun 4-xonali xonadonning na’munaviy loyiha taklifi (ТИП-003)

Yakka tartibdagi uy-joy uchun 4-xonali xonadonning na’munaviy loyiha taklifi (ТИП-002)

Yakka tartibdagi uy-joy uchun 5-xonali xonadonning na’munaviy loyiha taklifi (ТИП-007)

Yakka tartibdagi uy-joy uchun 5-xonali xonadonning na’munaviy loyiha taklifi (ТИП-008)

Yakka tartibdagi uy-joy uchun 5-xonali xonadonning na’munaviy loyiha taklifi (ТИП-009)

Yakka tartibdagi uy-joy uchun 5-xonali xonadonning na’munaviy loyiha taklifi (ТИП-010)

5 qavatli namunaviy turar-joy tiplari (Variant 1)

5 qavatli namunaviy turar-joy tiplari (Variant 2)

5 qavatli namunaviy turar-joy tiplari (Variant 3)

5 qavatli namunaviy turar-joy tiplari (Variant 4)

5 qavatli namunaviy turar-joy tiplari (Variant 5)