UZ
RU
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Узбекистан
Ишонч телефони
1298
Электронный адрес
info@mc.uz
Сайт харитаси

Лицензирование деятельности по проектированию, строительству и эксплуатации объектов повышенного риска и потенциально опасных производств

XAVFI YUQORI BO‘LGAN OBYEKTLARNI VA POTENSIAL XAVFLI ISHLAB CHIQARISHLARNI LOYIHALASHTIRISH, QURISH HAMDA ULARDAN FOYDALANISH BO‘YICHA FAOLIYATNI LITSENZIYALASH

 

Litsenziya olish uchun zarur bo‘lgan hujjatlar:

 1. ariza;
  arizada quyidagi ma’lumotlar ko‘rsatiladi: yuridik shaxsning nomi va tashkiliy-huquqiy shakli, uning pochta manzili, faoliyatni amalga oshirish joyi, bank muassasasining nomi va bank hisobvarag‘i, telefon raqami, STIR, elektron pochta manzili (agar mavjud bo‘lsa), litsenziya toifalari bo‘yicha tanlash, ariza to‘ldirish sababi (yangi litsenziya olish, qayta rasmiylashtirish), litsenziya talabgorining litsenziya talablari va shartlariga rioya qilishga roziligi;
 2. xavfi yuqori bo‘lgan obyektlarni hamda potensial xavfli ishlab chiqarishlarni loyihalashtirish, qurish va ulardan foydalanish bilan shug‘ullanuvchi xodimlar ro‘yxati, unda ularning egallab turgan lavozimlari, ma’lumoti bo‘yicha mutaxassisligi va mutaxassisligi bo‘yicha ish staji, loyihalashtirishda ushbu xodimlar qatnashgan asosiy obyektlar ro‘yxati ko‘rsatiladi;
 3. xavfi yuqori bo‘lgan obyektlarni va potensial xavfli ishlab chiqarishlarni loyihalashtirish, qurish va ulardan foydalanish uchun zarur bo‘lgan texnika vositalarining tavsifi.

Litsenziya talablari va shartlari:

 • shaharsozlik, mehnatni muhofaza qilish, tabiatni muhofaza qilish, yer osti boyliklari to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlari, tegishli davlat standartlari, shaharsozlik normalari va qoidalari talablariga majburiy rioya etish
 • yuridik shaxs shtatida tegishli maxsus kasb ma’lumotiga, litsenziyalanadigan faoliyat bo‘yicha kamida besh yil ish stajiga ega bo‘lgan mutaxassisning (muhandislik malaka sertifikatga ega bo‘lgan loyihaning bosh muhandislari va bosh arxitektorlari, konstruktorlar, texnologlar) va muhandislik asbob-uskunalari, tarmoqlar va tizimlarning mavjud bo‘lishi.

 

ARIZANI KO‘RIB CHIQISH MUDDATI: 30 KUN

 

ARIZANI KO‘RIB CHIQISH UCHUN TO‘LANADIGAN YIG‘IM MIQDORI: 1 BHM (bazaviy hisoblash miqdori)

 

LITSENZIYA BERILGANLIGI UCHUN DAVLAT BOJI MIQDORI: 10 BHM (bazaviy hisoblash miqdori)

Me’yoriy hujjatga havola: https://lex.uz/uz/docs/-5870213

Litsenziyalovchi organ

Qurilish vazirligi

 

Xizmatdan foydalanuvchilar:

Yuridik shaxslar

 

Litsenziya davomiyligi: cheklanmagan

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОГО РИСКА И ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

 1. заявление;
  в заявлении отображается следующая информация:
  наименование и организационно-правовая форма юридического лица, его почтовый адрес, месторасположение, наименование банковского учреждения и счета в банке, номер телефона, СТИР, адрес электронной почты (при наличии), выборка по лицензионным категориям, причина подачи заявки (получение новой лицензии, перерегистрация), согласие соискателя лицензии на соблюдение лицензионных требований и условий;
 2. список сотрудников, занимающихся проектированием, строительством, эксплуатацией объектов повышенного риска и потенциально опасных производств, с указанием занимаемых должностей, специальности по образованию, стажа работы по специальности, перечня основных объектов, в проектировании которых эти сотрудники принимали участие;
 3. характеристику технических средств, необходимых для проектирования, строительства, эксплуатации этих объектов.

Требования и условия лицензии:

 • обязательное соблюдение требований градостроительства, охраны труда, охраны природы, нормативно-правовых документов о подземных ресурсах, соответствующих государственных стандартов, норм и правил градостроительства
 • в штате специалист с соответствующим специальным профессиональным образованием, со стажем работы не менее пяти лет в лицензионной деятельности (главные инженеры и главные архитекторы проекта с квалификационным аттестатом инженера, конструкторы, технологи) и инженерное оборудование, наличие сетей и систем.

 

ВРЕМЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ: 30 ДНЕЙ

 

СТОИМОСТЬ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ: 1 БРВ (базовая расчетная величина)

 

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА ВЫДАЧУ ЛИЦЕНЗИИ: 10 БРВ