• Ishonch telefoni/Телефон доверия: 1298
info@mc.uz
QURILISH SOHASIDA LITSENZIYALASHTIRISH

Nukus shahri

Бес тобе МФЙ Тынышлык МФЙ
Каратау МФЙ Ак жагыс МФЙ
Ватанпарвар МФЙ Алланияз кахарман МФЙ
Ата-макан МФЙ Амударья МФЙ
Айдын жол МФЙ Анасай МФЙ
Багшылык МФЙ Байтерек МФЙ
Ботаника МФЙ Кос кол МФЙ
Гарезсилик МФЙ Кос бўлак МФЙ
Гоне кала МФЙ Кутлы макан МФЙ чегараси
Дарбент МФЙ Саманбай МФЙ
Наукан баг МФЙ Теле орай МФЙ
Нур МФЙ Алмазар МФЙ
Берекет МФЙ Боз ауыл МФЙ
Гузар МФЙ Жайхун МФЙ
Ак отау МФЙ Жана базар МФЙ
Гулзар МФЙ Наубахар МФЙ
Дослык МФЙ Сарбиназ МФЙ
Х дослыгы МФЙ Таслак МФЙ
Дослык гузары МФЙ Жолшылар МФЙ
Ели_абад МФЙ Каттагар МФЙ
Жеке терек МФЙ Кум ауыл МФЙ
Жийдели байсын МФЙ Кумбуз овул МФЙ
Жипек_жолы МФЙ Шайырлар МФЙ
Жуазшы МФЙ Орнек МФЙ
Кок_озек_МФЙ Темир жол МФЙ
Кутлы коныс МФЙ Тунгыш коныс МФЙ
Кызыл кум МФЙ Туран МФЙ
Наупир МФЙ Хауа жолы МФЙ
Наурыз МФЙ Шыгыс МФЙ
Курылысшы МФЙ Шымбай шайхана МФЙ